Indonesian FAQ

Apakah kata Ku disambung atau tidak?

Kata ganti ku- dan kau- ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, Contoh :Rumah itu telah kujual .

Mana yang benar ‘ku mengerti ataukah kumengerti?

Sesuai EYD Ejaan Yang disempurnakan  dan  Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) Permendikbud 50/2015, adalah kumengerti . 

Haruskah kita menulis semua percakapan yang ada dalam lagu?

Iya, semua percakapan yang ada dalam lagu harus kita tulis, kecuali apabila suara yang kita dengar hampir tidak tertangkap boleh kita skip .

Contoh pada lagu Nella Kharisma  :  Melody Record

        Ayo di goyang!

Apabila judul asli tidak sesuai dengan EYD haruskah kita betulkan ejaannya?

Tidak, karena lagu merupakan karya seni, kita harus flexible jadi kita ikuti sesuai dengan lagu aslinya .

Banyak lagu yang perkataannya tidak sesuai dengan EYD haruskah kita ganti sesuai EYD?

Tidak,  (seperti dengan no 4) Tidak, karena lagu merupakan karya seni, kita harus flexible jadi kita ikuti sesuai dengan lagu aslinya .

Contoh : Gue nggak tau lo suka aku ( tidak perlu diganti tahu)

Dimanakah kita bisa melihat pedoman yang sesuai EYD?

Pedoman bisa kita lihat di sini atau di sini

Apa saja yang digunakan apostrof (‘) ?

Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata 

Contoh : Dia ‘kan kusurati ( ‘kan = akan) 

Mereka sudah datang, ‘kan? ( ‘kan = bukan )

Mana yang benar tak ‘kan atau takkan?

Yang benar takkan

Mana yang benar tak atau ‘tak?

Yang benar tak

Sedangkan bagaimana dengan penulisan bahasa daerah?

Untuk bahasa daerah disesuaikan dengan ejaan bahasa yang ada tidak mengikuti EYD

- Untuk penulisan Bahasa Jawa bisa kita lihat di sini

Apakah dalam penulisan Bahasa Melayu ( Malaysia) ada aprostof (‘) ?

Untuk Bahasa Melayu ( Malaysia) tidak digunakan apostrof (‘) 

Contoh : Kini pastinya kau kan bertemu

Untuk Bahasa Daerah, sebaiknya melihat dari sumber yang terpercaya apabila tidak memahami bahasa tersebut. Apabila ragu sebaiknya tidak dikerjakan atau minta batuan kepada yang memahami bahasa tersebut.

Untuk penyanyi latar:

  • Tuliskan apa yang kamu dengar
  • Tetap berpegangan pada aturan layout (panjang kalimat)
  • Penyani latar dituliskan dalam tanda kurung

Contoh:

 Ndableg- Project Pop

Orang bilang (mau orang)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.