Yorùbá Insights


Níbiyíi ìwọ yóò rí díẹ̀ nínú àwọn ìmọ̀ràn tó tí ní ìlọsíwájú àti àwọn ẹ̀tàn fun ilowosi pípé ní èdè Yorùbá, nitorinaa, kò sí òhun tí o takò Awọn Itọsọna kikọ wá níbí, rántí là tí má fí sí lílo.


Àwọn Fáwélí àti kọńsónántì tí ó wà nínú èdè Yorùbá


Fáwélí Yorùbá pín sí ọnà méjì, àwọn náà níí

1. Àiranmúpè

2. Àránmúpè


* Fáwélí Àiranmúpè; À, E, Ẹ, I, O, Ọ, U

À    - Ajá

E    - Erin

Ẹ    - Ẹyẹ

I      - Imú

O    - Owó 

Ọ    - Ọwọ 

U    - Ooru* Fáwélí Àránmúpè; AN, EN, IN, ON, UN

Àpẹrẹ:

AN    - Ìbhàdàn

EN    - Ìyẹn

IN     - Erin

ON   - Ìbọn

UN   - Ìbùsùn (bed)


kọńsónántì; B, D, F, GB, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ṣ, T, W,  Y


Pàápàá, ìwúlò àmì èdè Yorùbá ṣe pàtàkì nínú lilo làti kò òrò èdè Yorùbá 


Aṣilo ọrọ Àwọn ọrọ tó tọ́ Lilo nínú gbólóhùn ọrọ
Omo, omoh ọmọ  ọmọ ológo 
se, shey ṣe  Ṣe o mọ pé mo féràn rẹ?
Oshey, ose Oṣé  Oṣé gànn ní 

Ise


Ìṣẹ́  Ìṣẹ́  mí ń lọ déédé
Aye Ayé  J’yé lọ 

Awon/ won


Àwọn/ wọn Àwọn áńgẹ́lì/ wọn wípé
Ose, oshey Oṣe Oṣe lọpọlọpọ
Jowo Jọwọ

Baby mí,  jọwọ, jẹ ka 

jọ má gbádùn

Jor, jo Jọọ   Jọọ , má bínu

Ori


Orí  Orí mí gbémí débẹ 
Emi-Mimo Ẹmí-Mímọ Ẹmí-Mímọ, jọwọ, bale mí
Owo, owoh Owó Torí owó ní kókó
Owo, owoh ọwọ Bàbá ọrọ àyé mí ọwọ rẹ lówà
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.