Norwegian Insights

Hei og velkommen, her kan du finne noen retningslinjer for å hjelpe deg i reisen med å transkribere og oversetter sanger i og til norsk her på Musixmatch.

Dialektbruk


Norsk er et språk med mange dialekter, og dermed også artister som synger i sin egen dialekt. Det er viktig at du alltid skriver sanger slik de blir sunget i dialekt, og ikke på et “standardisert” skriftspråk.


For eksempel når man taler om seg selv:

Eg, jeg, e, æ, æg - og andre


Når man taler om seg selv og andre i en gruppe:

Me, vi, oss - og andre


Ordet “ikke”:

Ikke, ikkje, isje, itj, itje - og andre


Hvis du ikke kan høre hvilken av versjonene det er i sangen er den enkleste måten å finne ut av dette på med å søke opp hvor artisten er fra, og deretter finne ut hva de sier der de kommer fra. Dette vil i de fleste tilfellene hjelpe deg med å finne ut hvilken versjon som blir brukt.

Stor forbokstav


Hvilke ord som skal ha stor forbokstav er likt som det er vanligvis i norsk, hvor vi kun har dem for egennavn og forkortelser hvor det er forkortet til en rekke bokstaver.


F.eks. USA, A-laget, Ola Nordmann.


Ellers skal man også ha stor forbokstav i selskaps- og produktnavn slik det er skrevet i navnet


F.eks. iPhone, PayPal.

Ved oversetting - bruk bokmål istedenfor nynorsk.

Når det kommer til å oversette sanger til norsk kan du kun velge “norsk”, og ikke spesifikt bokmål/nynorsk. Derfor bør vi gå for det skriftspråket brukt av de fleste som snakker norsk, som er bokmål.

Sammensatte ord i oversettelser

Mange ord er sammensatt enten som den faktiske oversettelsen, eller et "oppdiktet" ord gjennom oversetting, vær sikker på at disse er skrevet riktig, og kun bruker bindestrek i lengre ord og for å gjøre det enklere å lese.


For eksempel selskaps- og produktnavn, ord som ender med -tema.

Ressurser og kontakt

Søk opp på Google “er det X eller Y” - Dette vil ofte si hva som er mest brukt, hva som blir brukt i hvilke regioner og hva som er riktig i kontekst.


Ordbokene.no - ordboknettsiden fra Universitetet i Bergen.

Kebabnorsk.com - ordboknettside for “Kebabnorsk”.


#norwegian-speakers i Slack.

Hvis noe kommer opp i den kanalen som kan bli lagt til her vil denne siden oppdateres.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.