Swedish Insights

Det faktum att du är här tyder på att du vill bidra med svenska texter av särskilt hög kvalitet på Musixmatch, vilket vi uppskattar stort. I grunden gäller de svenska riktlinjerna, men eftersom de är baserade på de engelska riktlinjerna saknas en del detaljer som är specifika till det svenska språket. Här följer ytterligare tips, rekommendationer och exempel som komplement till riktlinjerna.

Känner du dig osäker på hur du ska skriva? Om det här dokumentet inte klarar upp funderingarna, ställ en fråga i Slack-kanalen #swedish-speakers eller #swedish-team.


Standardsvenska i transkriptioner

Låttexter på Musixmatch är transkriptioner, alltså skrivna för att så exakt som möjligt återge det som sjungs eller sägs. Det gäller även om artisten sjunger grammatiskt fel, men vi ser ändå till att stava rätt och formatera texten snyggt.

För att göra låttexterna enhetliga och lättlästa för allmänheten utgår vi från standardsvenska och vedertagen stavning enligt bland annat Svenska Akademien.

✅ Rätt ❌ Fel
De sa att det var ett stort problemMen det är lätt för dem att säga, så klart Dom sa att de va ett stort problemMen de e lätt för dom å säja så klart

Skriftspråklig stavning

På svenska uttalar vi ofta ord annorlunda än vi skriver dem. När du transkriberar låttexter, försök att använda standardiserade skriftspråkliga stavningar. Nedan följer några ord som ofta skrivs fel.

de/dem

Skriv de eller dem, aldrig dom. Är du osäker på vilken stavning du ska använda? Om det låter rimligt att byta ut ordet mot vi, använd de. Om det i stället låter rimligt att byta ut ordet mot oss, skriv dem. Här finns tumregeln i tabellform.

✅ Rätt ❌ Fel
De vet inte vad de gör Dom vet inte vad dom gör
Hon sa åt dem att de skulle lyssna Hon sa åt de att dem skulle lyssna
Jag gick fram till dem Jag gick fram till de

och/att

Orden och och att brukar båda uttalas som ett kort å. Skriv rätt ord beroende på sammanhang och skriv aldrig å eller o.

✅ Rätt ❌ Fel
Emil och Sandra är på väg Emil å Sandra är på väg
Det var gott att äta Det var gott och äta
Vi åkte hit och dit Vi åkte hit o dit

va/vad/var/vara

Stavningen va ska endast användas som en interjektion, alltså ett utrop (va?). Även om de andra orden kan uttalas likadant, skriv ut vad, var eller vara.

✅ Rätt ❌ Fel
Hör du vad jag säger? Hör du va jag säger?
Vad fin den var Va fin den va
Jag vill bara vara mig själv Jag vill bara var mig själv
Det var du, va?Det var du, va’?

Fler ord som ofta skrivs fel

✅ Rätt ❌ Fel
är e
mig mej
dig dej
baraba’ ba
jag (om sig själv) ja

Förkortade ord

I de flesta fall bör du skriva ut ord fullständigt, även om orden inte uttalas fullständigt. Om du däremot behöver förkorta ett ord, till exempel för att ett rim ska fungera eller för att texten annars känns för formell, lägg till ett apostrof där bokstäver har tagits bort.

✅ Rätt ❔ Kanske mindre optimalt
Jag försökte ba’ gottgöra allaÄven om det var mer än jag palla' Jag försökte bara gottgöra allaÄven om det var mer än jag pallade

Det högra exemplet är inte fel, men mindre optimalt eftersom rimmet inte framgår. Texten ovan är påhittad, men om låten har informell stil så kan det även vara lämpligt att förkorta ordet bara.

Följande ord är helt okej att använda både på förkortad och fullständig form, eftersom de är mycket vanliga på båda formerna:

✅ Rätt
 • nåt/något
 • nån/någon
 • nånstans/någonstans
 • nånting/någonting
 • nånsin/någonsin
 • dar/dagar
 • dan/dagen
 • sa/sade
 • stan/staden

Engelska lånord

På svenska används många ord tagna från engelskan, och det är inte alltid helt självklart hur dessa ska stavas.

Om ordet har en vedertagen försvenskad stavning så föredrar vi denna (dejt, svajpa, fejkad), men många engelska lånord behöver inte ändras på (joina, adda, fuckad). Om det inte går att lösa på något snyggare sätt kan du sätta ett kolon mellan den engelska och svenska delen av ordet för att “skapa ett nytt ord”.

Om ordet helt enkelt är ett engelskt ord så går det ofta bra att skriva det på engelska mitt i en svensk mening.

Här följer några blandade exempel:

✅ Rätt ❌ Fel
Du svajpade höger Du swipeade högerDu swipe:a’ högerDu swipa höger
Vi brukade Skype:a på nätterna Vi brukade skypa på nätternaVi brukade Skypea på nätterna
Vill du joina vårt gäng?
 • fejkare
 • rejva
 • hajpad
 • fakeare
 • rava
 • hypead
 • mejl/mail
 • sprej/spray
 • skrolla/scrolla
 • fajtas/fightas


Vårt bästa råd är att söka på internet för att hitta rekommenderade stavningar. Se rubriken “Resurser och kontakt” längst ner i dokumentet. Reglerna är inte heller huggna i sten eftersom det kan vara svårt att stava engelska lånord på ett snyggt och konsekvent sätt.


Särskrivning

På svenska används ofta sammansatta ord som, till skillnad från exempelvis engelskan, ska skrivas ihop utan mellanslag. Undvik felaktig särskrivning och var sparsam med bindestreck.

✅ Rätt ❌ Fel
sjuksköterska sjuk sköterska
stadsfyrverkeri stads-fyrverkeri
20-årsåldern 20 års åldern

Versalisering (stor eller liten bokstav)

Vi håller oss till svenskans vanliga regler om när ett ord ska börja med stor bokstav (t.ex. för namn, orter och varumärken). Observera att veckodagar, månader och nationaliteter inte skrivs med stor bokstav. När det gäller varumärken tillåter vi både stiliserade stavningar (iPhone, PayPal) och standardiserade stavningar (Iphone, Paypal), men vi föredrar de förstnämnda.

✅ Rätt ❌ Fel
Det var en tisdag i november Det var en Tisdag i November
Sena Stockholmsnätter i engelska bilar Sena stockholmsnätter i Engelska bilar
 • USA
 • adhd
 • sms:a
 • Usa
 • ADHD
 • SMSa

Kolon före citattecken

I riktlinjerna står det att direkt tal ska skrivas inom citattecken och efter ett kolon. Sätt all citerad text inom citattecken på varje rad. Här följer ett exempel:

✅ Rätt
Hon sa: "Kasta bort din blyertspenna, båda klär i bläck""Skriver du mitt namn så kan du få mig nu direkt"Alla vet att hon är vacker men finns mer, ett intellekt

Hon dansar vidare i livet – Hov1


Undantag för rim och dialekt

Ibland kan det vara nödvändigt att bryta mot reglerna och skriva enstaka ord mer fonetiskt – till exempel när antalet stavelser förändras, när slutstavelsen påverkar ett rim eller när dialekt spelar stor roll i låten.

✅ Rätt
Imorgon lär man må som en korsningMellan en fårskalle och en raukMed en skalle som vill sprängas i bitar

Och med en kropp som är trött och slauk

Kungarna – Björn Rosenström


Resurser och kontakt

Om du är osäker på stavning eller grammatik, googla! Till exempel, sök på “sprej eller spray” så ser du att båda stavningarna är korrekta men att sprej föredras av SAOL, så därför föredrar även vi den.

Här följer några användbara hemsidor, men självklart får du använda andra källor också:

 • SAOL och SAOB: Ordlista och ordbok från Svenska Akademien. Om SAOL föredrar en viss stavning, använd den.
 • Ordkollen: Svar på frågor om stavning och grammatik.
 • Frågelådan: Liknar Ordkollen och drivs av Institutet för språk och folkminnen.
 • Slangopedia: Ordlista för slangord (kom dock ihåg att stavning inte brukar vara standardiserad).

Känner du dig fortfarande osäker? Ställ en fråga i Slack-kanalen #swedish-speakers eller #swedish-team. Kom ihåg att det här dokumentet omöjligen kan täcka in alla situationer, så om vi kommer fram till något särskilt bra i chatten så kan vi uppdatera dokumentet.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.